154 BTVA 't Harde

154 BTVA 't Harde

Tonnet Kazerna 't Harde
Oprichting: 1954
Opheffing: 1964-03-01
Heroprichting: 1987-07-01
Heropheffing: 2002
Geschut: 155mm houwitser M114, 155mm houwitser FH70

Foto: Legerplaats.nl 

De 154e Afdeling Veldartillerie werd in 1954 opgericht als mobilisabele afdeling en werd uitgerust met de getrokken 155 mm houwitser M114. Zonder paraat te zijn geweest, werd de afdeling in 1964 opgeheven.

Per 1 juli 1987 werd de mobilisabele 54e Afdeling Veldartillerie, die was uitgerust met de getrokken 155 mm houwitser M114 en was ingedeeld bij de 101e Infanteriebrigade, omgenummerd naar de 154e Afdeling Veldartillerie en ingedeeld bij de Legerkorpsartillerie. De houwitsers M114 waren toen al flink verouderd en er werd besloten ze te modificeren door een langere schietbuis aan te brengen (van 39 maal het kaliber i.p.v. 23), de rem- en vooruitbrenginrichting te verbeteren en de affuit te versterken. De gemodificeerde houwitser M114 kreeg de typeaanduiding M114/39. Een dracht van 23 km ging tot de mogelijkheden behoren. Om het personeel geoefend te houden op dit geschut, werd de C-batterij van de 154e Afdeling Veldartillerie in 1988 paraat gesteld. In vredestijd viel de batterij onder bevel van de 107e Afdeling Veldartillerie.

Als snel bleek de houwitser M114/39 niet te voldoen; het was niet goed bestand tegen de zwaardere belasting. Teneinde in vredestijd risico’s te vermijden werd eind 1994 voor de parate batterijen de oude M114/23 (nog met korte loop) van stal gehaald. De vuurmonden van het type M114/39 behielden hun bestemming voor oorlogstijd.

Op 2 september 1991 werd de paraatstelling van 154e Afdeling Veldartillerie uitgebreid. De mobilisabele tweede vuurmondbatterij en stafverzorgingsbatterij werden, naast de al parate batterij, paraat gesteld. Overeenkomstig het onderdeelsaanvullingssysteem bleef de derde batterij mobilisabel. Het parate bestaan van de afdeling zou niet lang duren, want in 1994 werd de afdeling weer mobilisabel gesteld. Wel bleef, zoals voorheen, één batterij paraat. Omdat de M114/23 in de praktijk ook niet voldeed en men de opleidingen wilde waarborgen werd in 1995 besloten de vuurmonden M114/23 voor vredestijd te vervangen door de Duitse houwitser FH70. Voor oorlogstijd bleef men beschikken over de M114/39. In 2001 werden de plannen om het getrokken geschut volledig uit te faseren bij de Koninklijke landmacht verdere invulling gegeven: op 1 mei 2001 werd de afdeling weer volledig mobilisabel gesteld.